ROYAL 32

ROYAL 32

Η Royal και η Royal Plus διαθέτoυν δύο θαλάμους (1&2) με

αποτέλεσμα να ΑΠΟΤΡΕΠOYN ΟΡΙΣΤΙΚΑ την είσοδο βρωμιάς

και σκόνης που προκαλούν την κοπή των σχοινιών.

Τα τρούκ και τα άνω - κάτω εξαρτήματα με τροχαλίες του

οδηγού ολίσθησης ΜΗΔΕΝΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΙΒΗ των σχοινιών

επομένως αποτρέπουν και την κοπή τους.

Το ΡΟΔΑΚΙ ΚΥΛΙΣΗΣ στο κάτω μέρος του οδηγού ολίσθησης,

διευκολύνει το άνοιγμα και το κλείσιμο της σίτας.

Η σίτα Royal και Royal Plus με ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ

έχει απεριόριστη αντοχή στο χρόνο.

Η βρωμιά και η σκόνη του κάτω οδηγού, μεταφέρεται μόνο

εντός του θαλάμου 2 μέσω του συρματόσκοινου και δεν

έρχεται καθόλου σε επαφή με τα κορδόνια και τα τρούκ της

σίτας.


Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης