Γερολυμάτος Βιομηχανικά

Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης